Month: maj, 2015

Festimi i festës së Vrakës, Shën Trinisë në Vrakë

IMG_0228

Te dielën, më 31 Maj 2015 besimtarët ortodoksë të Vrakës, Shkodrës dhe zonave të tjera u mblodhën për të festuar në kishën e Shën Trinisë festën me të njëjtin emër të fshatit.
Sipas traditës, liturgjia e shenjtë u mbajt në orën 10, të cilën e shërbyen priftërinjtë nga Mitropolia e Malit të Zi në gjuhën serbe dhe një numër i madh i besimtarëve ortodoksë mbushi kishën e Shën Trinisë në Vrakë.
Prifti pas shërbesës tradicionale i transmetoi besimtarëve përshëndetjet e Mitropolitit të Malit të Zi Amfillohije , shprehu falenderimet dhe u bëri thirrje të gjithë besimtarëve që ti luten Zotit për shëndetin e Kryepeshkopit të Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë Anastasit, i cili ka dhënë bekimin e Tij që liturgjitë në këtë kishë të mbahen në gjuhën tonë amtare Serbe për pjesëtarët e popullit tonë.
Midis të tjerash ai theksoi se kjo festë është shenjë e përjetshmërisë, mirësisë dhe shpirtit të Zotit, nga fara e të cilit ne egzistojmë, se në këtë tokë të bekuar duhet të tregojmë se cilat janë virtytet e Zotit, veprat e mira dhe vlerat të gjithë njerëzve, miqve dhe për të gjithë të tjerët të jemi shembull sepse vetëm kështu do të shohim se sakrifica e Krishtit nuk ishte e kotë dhe ti afrohen besimit tonë të cilën me veprat tona e mishërojmë.
Pas kësaj, u nda dhe buka e festës dhe të gjithë besimtarëve iu ndanë ëmbëlsira për më të vegjlit.
Për nder të miqve Shoqata Shën Jovan Vladimir organizoi tryezën e dashurisë kristianë në një nga restorantet në liqenin e Shkodrës.

Takim me Kryeministrin e Republikës së Serbisë, z. Aleksandër Vuçiq në Tiranë

Picture 033

Me rastin e vizitës të djeshme historike në Shqipëri, më dt. 27.Maj 2015 , krahas takimeve të rëndësishme me perfaqësuesit më të lartë të Republikës së Shqipërisë, Kryeministri i Republikës së Serbisë z. Aleksandër Vuçiq pati një takim në mjediset e Ambasadës së Republikës së Serbisë me përfaqësuesit e shoqatave të pakicës Serbo-Malazeze në Shqipëri. Gjatë bisedës së përzemërt Kryeministri i Republikës së Serbisë i falenderoi përfaqësuesit e shoqatave tona për punën për ruajtjen e identitetit kombëtar të popullit serb në Shqipëri dhe shprehu gatishmërinë e plotë që Republika e Serbisë të kontribuojë për këtë qëllim si nëpërmjet përmirësimit dhe ndërtimit të marrëdhënieve të mira fqinjësore me Republikën e Shqipërisë, me anë të procesit të paqes nacionale, si dhe nëpërmjet çdo mënyre tjetër të mundshme ndihme për nevojat dhe aktivitetet të cilat organizojnë organizatat tona. Kryetari i shoqatës së pakicës kombëtare Serbo-Malazeze” Moraça-Rozafa” z. Pavlo Jakoja Brajoviq midis të tjerash theksoi rëndësinë e veçantë të cilën përfaqëson vizita e Kryeministrit të Republikës së Serbisë në Shqipëri për afirmimin e të drejtave dhe lirive tona, sensibilizimin e opinionit publik në Shqipëri për egzistencën e pakicës sonë si dhe për përfitimin e një vëmendjeje më të madhe për zgjidhjen dhe advokacinë e të drejtave dhe lirive të pakicës sonë në Shqipëri. Ai e informoi Kryeministrin e Republikës së Serbisë të cilat shoqata realizon, e falenderoi për ndihmën dhe mbështetjen që Qeveria e Serbisë jep nëpëmjet ministrive dhe institucioneve të saja. Midis të tjerash, ai e informoi z. Vuçiq për problematikat me të cilat ballafaqohen pjesëtarët e minoritetit tonë, nga mungesa e shkollimit dhe mediave në gjuhën serbe, mungesën e financimit të projekteve në fushën e mbrojtjes së kulturës dhe promovimit të vlerave kombëtare si dhe mungesën e përfaqësueshmërisë në organet e pushtetit qëndror dhe lokal. Ai përshëndeti dakortësinë e arritur për hartimin e propozimit të përbashkët nga grupi ndërinstitucional i punës për rishikimin e politikave për pakicat në Shqipëri për miratimin e një ligji kuadër për mbrojtjen e minoriteteve kombëtare, i cili do të jetë instrument me të cilin do të shtrohet rruga për rregullimin ligjor të të drejtave dhe lirive të pakicave në Shqipëri. Krahas kësaj ai theksoi dhe pritshmërinë e pjesëtarëve të pakicës sonë për lehtësimin e procedurës për marrjen e shtetësisë serbe si dhe kërkoi ndihmë për hapjen e Shtëpisë Serbe në Shkodër, në formën e një objekti multifunksional i cili do të shërbejë për organizimin e aktiviteteve mësimore, kulturore dhe aktiviteteve të cilat do të kenë për qëllim çuarjen përpara të bashkëpunimit ekonomik të rajonit të Shkodrës me Republikën e Serbisë. Kryetari i shoqatës së Serbëve “ Jedinstvo” z. Eqerem Duleviq në fjalën e tij e informoi z. Vuçiq se së fundmi është siguruar dhe leja e ndërtimit për Qendrën Arsimore, Kulturore dhe Ekonomike si dhe të selisë së kësaj Shoqate në fshatin Rreth Libofshë nga ana e ministrisë kompetente të Republikës së Shqipërisë dhe shfrytëzoi rastin që në emër të pjesëtarëve të popullit serb në Fier të shprehi falenderimet për ndihmën e dhënë deri tani për këtë qëllim. Ai theksoi se është e rëndësishme që kurset e gjuhës serbe të vazhdojnë dhe kërkoi që Kryeministri Vuçiq të influencojë që në të ardhmen nëpëmjet kontakteve me përfaqësuesit më të lartë të shtetit shqiptar të sigurohet funksionimi i tyre i papenguar duke siguruar kuadrin mësimor dhe kushtet e tjera për mësimdhënie. Kryetari i Shoqatës ortodokse “ Shën Jovan Vladimir” Simo Hajkoja Ajkoviq i drejtoi urimet e rasti z. Vuçiq për realizimin e suksesshëm të vizitës së tij, dhe drejtoi lutjen që Republika e Serbisë të sigurojë ndihmë konkrete dhe financimin e aktiviteteve të përditshme, funksionimit operativ të shoqatës dhe projekteve të cilat kanë të bëjnë me ruajtjen e identitetit fetar, organizimin e ekskursioneve për fëmijë e të rritur në vendet kulturore, natyrore dhe fetare të Serbisë, që njerëzve tanë ti ofrohet kujdes shëndetësor, mjekim dhe rehabilitim në institucionet shëndetësore të Republikës së Serbisë për sëmundje specifike dhe raste urgjente. Kryeministri i Republikës së Serbisë, z. Aleksandër Vuçiq falenderoi përfaqësuesit e pakicës sonë dhe dha garanci së Qeveria e Republikës së Serbisë do të japë të gjithë ndihmën e nevojshme për zgjidhjen e problematikave. Në takim morën pjesë dhe Zv. Kryeministri i Republikës së Serbisë, znj. Zorana Mihajloviq dhe Ambasadori i Republikës së Serbisë, z. Miroljub Zariq.

Takimi me Ministrin e Punëve të Brendshme të Serbisë, z. Nebojsha Stefanoviq në Tiranë

Tama 1

Përfaqësuesit e shoqatave të pakicës kombëtare Serbo-Malazeze në Shqipëri të mërkurën, me dt. 19 Maj 2015 u takuan në Tiranë me Ministrin e Punëve të Brendshme të Republikës së Serbisë z. Nebojsha Stefanoviq, i cili vizitoi Tiranën me rastine e pjesëmarrjes në Samitin rajonal për luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm. Read more →

Copyright (C) 2014, Shoqata Identitet | Faqe Interneti nga Interweb.al sh.p.k