Month: korrik, 2017

Projektligji „ Për pakicat kombëtare” dërgohet për miratim në Parlament

17-06-06-01-41-50banner_foto_km_deklarata_ok

Pas shumë vitesh advokimi të pakicave kombëtare dhe organizatave të tyre përfaqësuese, Qeveria e Republikës së Shqipërisë dërgoi për miratim në Parlament draftin final të ligjit “ Për pakicat kombëtare në Republikën e Shqipërisë”. Projektligji është fryt i punës dhe përfundimeve të cilat ka propozuar Grupi i Punës i përbërë nga përfaqësues të institucioneve shtetërore të cilat mbulojnë çështjet e pakicave kombëtare. Një kontribut dhe rol të madh në miratimin e dispozitave pozitive në tekstin e projektligjit ka dhënë Komiteti i Minoriteteve i cili nga formimi i tij ka insistuar në miratimin e një ligji të tillë. Read more →

Copyright (C) 2014, Shoqata Identitet | Faqe Interneti nga Interweb.al sh.p.k