Month: tetor, 2019

Deputeti i Parlamentit shqiptar Vasil Sterjovski u dergon leter Shoqatave te pakicave kombetare.

let

Me daten 17/10/2019 deputeti Vasil Sterjovski qe i perket pakices kombetare maqedonase u ka derguar leter te gjithe shoqatavete pakicave kombetare ne R.Shqiperise ku kerkon dhenie mendimi dhe mbeshtetje per te shpallur dite feste zyrtare daten 7 Janar, dite ne te cilen te krishteret festojne lindjen e Krishtit sipas kalendarit Julian.

Nder te tjera deputeti Sterjovski shkruan se do ti propozoje Kuvendit shpalljen si dite feste zyrtare ne Republiken e Shqiperise te dates 7 Janar si dite e Krishtlindjeve sipas kalendarit Julian per pakicat kombetare maqedonase serbe dhe malazeze te besimit ortodoks. Festa e Krishtelindjes eshte festa me e rendesishme per te krishteret ortodoks dhe per kete qellim, festimi i saj ne menyre dinjitoze eshte nje domosdoshmeri per te gjitha pakicat kombetare maqedonase, serbe dhe malazeze te besimit ortodoks.

Ne fund te letres deputeti falenderon dhe shpreson ne bashkepunumin e te gjithe shoqatave per te bere te mundur realizimin e kesaj nisme.

Copyright (C) 2014, Shoqata Identitet | Faqe Interneti nga Interweb.al sh.p.k