Резолуција Парламентарне Скупштине Савета Европе о Албанији

images

Парламентарна Скупштина Савета Европе је 2-ог Октобра упутила резолуцију Рес 2019 властима Албаније ради евалуације тока спровођења реформи и преузетих обавеза према Савету Европе.Осим области изборног законодавства, медијске и политичке климе, борби против корупције , организованог криминала и поштовања општих људских права, посебна пажња у тој резолуцији је посвећена правима националних мањина.

Наиме, у тачки 13 се снажно препоручује да Албанија усвоји један флексибилан и адекватан систем за признавање националних мањина и етничких заједница, да парламент усвоји један свеобухватни закон о мањинама и позива надлежне иституције у земљи да без даљег одлагања испуне дато обећање приликом приступања Савету Европе, потписивање и ратификацију Европске Повеље о регионалним или мањинским језицима.

Наша удружења годинама врше адвокацију за ове мере, чије усвајање ће унапредити стандарте и законски оквир као и услове за бољу реализацију права и слобода националних мањина у Албанији. Сад је њихов глас и глас њених представника добио и подршку највеће институције Савета Европе, што ће, надамо се , омогућити да се албанске институције коначно увере да усвајање правног оквира у складу са европским стандартима је први корак ка испуњењу услова које Албанија има у области права и слобода која припадају њеним националним мањинама.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21294&lang=en

No comments yet

Comments are closed

Copyright (C) 2014, Shoqata Identitet | Faqe Interneti nga Interweb.al sh.p.k