Fëmijët e Qendrës edukative pushojnë në plazhin e Velipojës

Tamam

Nën organizimin e shoqatës ortodokse “ Shën Jovan Vladimir” dhe kishës ortodokse në Shkodër, fëmijëve, të cilët ndoqët programin e kurseve të katekizmit, leksionet mbi kulturën, gjeografinë dhe historinë e popullit serb në kuadër të projektit “Organizimi i serisë së aktiviteteve kulturore dhe studimore për rigjallërimin e jetës kulturore dhe fetare të pjesëtarëve të popullit serb të të gjitha moshave në Shqipëri” i cili u realizua me me mbështetjen e Zyrës për bashkëpunim me diasporën dhe Serbët e rajonit, iu mundësuaqë në periudhën nga 17-20 Korrik të pushojnë në plazhin e njohur të Velipojës, në Shkodër.Fëmijët të cilët vinin kryesisht nga familje të varfra fshatare shfrytëzuan këtë mundësi për aktivitete të ndryshme rekreative , lojra dhe pushim, nëpërmjet tyre për tu shoqëruar njëri me tjetrin dhe për tu afruar sa më shumë edhe mebashkëmoshatarët e tyre të etnisë shqiptare.
Shoqata ortodokse “ Shën Jovan Vladimir” do të vazhdojë edhe në të ardhmen tu ofrojë fëmijëve serbë dhe malazezë krahas aktiviteteve mësimore mbi elementët e identitetit të popullit tonë edhe mundësinë e aktivizimit nëpëmjet aktiviteteve të ndryshme rekretive të cilat ndikojnë pozitivisht në gjendjen e tyre psiko-fizike dhe rritjen sa më të shëndetshme .

No comments yet

Comments are closed

Copyright (C) 2014, Shoqata Identitet | Faqe Interneti nga Interweb.al sh.p.k