Конференција „ Побољшање законског оквира и политика о националним мањинама“

33_big

У Тирани је 26 Октобра 2016 у просторијама Министарства Иностраних Послова Републике Албаније одржана конференција „ Побољшање законског оквира и политика о мањинама: Нацрт Закона о заштити националних мањина у Републици Албанији“ на којој су узели учешће представници свих националних мањина у Републици Албанији, укључујући и представнике наше националне мањине у Албанији, г. Павло Јакоја Брајовић, председник удружења Српско-Црногорске националне мањине „ Морача-Розафа“, председник православног удружења „ Свети Јован Владимир“, г. Симо Ајковић и г. Ећерем Дулевић, Председник удружења Срба Албаније „ Јединство“.
Ова конференција је послужила као платформа за консултације с цивилним друштвом и представницима националних мањина за изградњу једног ефикасног законског оквира о мањинама који ће бити усаглашен с европским стандардима.

Поздравну реч је одржала Заменица Министра Иностраних Послова Републике Албаније г-ђа Одета Барбулуши која је нагласиола да заштита националних мањина једaн од 5 приоритета за отварање преговора за улазак у Европску унију и да Албанија ће учинити све да сви њени грађани уживају иста права у оквиру закона и због тога потребна је изградња једног законског оквира да и националне мањине у Албанији стичу сва права у погледу очувања националног идентитета, језика, културе сходно међународним стандартима кроз један специфичан закон о мањинама.

Током конференције презентиране су и обавезе које произлазе из чланства Албаније у међународним институцијама и из процеса Европских интеграција као и размотрене су најбоље праксе у тој области земаља из региона и шире. Такође на конференцији су идентификовани инструменти за интервенцију у законодавство из ове области.

Током конференције представници националних мањина су изнели своје виђење и предлоге о садржају нацрта будућег закона о националним мањинама који се очекује да буде предат на усвајање Скупштини Албаније почетком идуће године.

На овој конференцији су учествовали представници делегације Европске Уније у Тиране, Савета Европе, ОЕБС-а као и представници дипломатских представништава земаља матица националних мањина која живе у у Републици Албанији, г. Мирољуб Зарић, Амбасадор Републике Србије у Тирани и представници амбасада Грчке, Македоније, Црне Горе итд.
Представници европских институција за питања националних мањина затражили од албанске државе што брже усвајање закона о мањинама од чега зависи потпуно спровођење Оквирне Конвенције о Савета Европе о Заштити Националних Мањина као и истакли да Албанија заостаје у том процесу у односу на друге земље региона.

No comments yet

Comments are closed

Copyright (C) 2014, Shoqata Identitet | Faqe Interneti nga Interweb.al sh.p.k