МСП Албаније предлаже идеју припреме Закона о Мањинама на састанку са представницима националних мањина и међународних организација

big_img_2159

У присуству свих главних организација националних мањина данас је у просторијама Министарства Иностраних Послова Албаније одржан један консултативни састанак са највишим званичницима овог министарства у оквиру припреме нацрта закона о правима и словодама националних мањина у Албанији. Усвајање овог закона за који је вршена дуга адвокација организација националних мањина и њихових представника у Државном Комитету за Националне Мањине је уврстано у плану мера које Влада Републике Албаније предвиђа за побољшање законског оквира о правима националних мањина.

На овом састанку су учествовали и представници наше мањине, председник удружења “ Морача-Розафа“ уједно и члан Државног Комитета за Националне Мањине Републике Албаније г. Павло Брајовић, председник православног удружења “ Свети Јован Владимир“ г. Симо Ајковић,  чланови Комитета за Националне Мањине као представници других мањина у том комитету, представници међународних организација у присуству заменице министра Спољних Послова Албаније гђа Одета Барбулуши, Генерални Секретар овог министарства г. Ћирјако Ћирко као и други званичници .

Овај састанак је имао за циљ представљање иницијативе за израду нацрта закона о мањинама као и добијање предлога представника националних мањина, цивилног друштва и међународних организација.

Гђа Барбулуши је поздравила овај састанак и истакла да су албанске институције ангажоване за контиунирано побољшање стандарта за заштиту и поштовање људских права чији саставни део су и права националних мањина. Она је нагласила да је за реализовање једног свеобухватног и ефективног процеса неопходна и консултација свих актера уклучујући и организације националних мањина и међународне организације.

Током овог састанка је подвучено да заједничко ангажовање свих актера и побољшању правног оквира о мањинама допринеће решавању проблематика које се везују за постизање највиших стандарта о њима као наше предузете обавезе на евро интеграцијском процесу.

Представници организација националних мањина позравили једногласно ову иницијативу Албанске владе за израду правног оквира преко израде специфичног закона о националним мањинама који ће регулисати њихова цивилна и политичка права, неговање њихове културе, регулисати њихове језичка и образовна права, јавно заступање у власти, коришћење њиховог језика и др. изразивши наду да ће овај закон и подзаконски акти у спровођењу истог ће адресирати потпуно ове проблематике.

No comments yet

Comments are closed

Copyright (C) 2014, Shoqata Identitet | Faqe Interneti nga Interweb.al sh.p.k