Парламент Албаније усвојио закон“ О националним мањинама“

auto_kuvendi_i_shqiperise_20161504699206

Парламент Републике Албаније усвојио је у петак, 13 Октобра 2017 са 201 гласа за, 10 против и један уздржан закон „ О Националним Мањинама у Републици Албанији“. Закон је добио подршку парламентарне већни и опозиције потврдивши унапређење права и слобода националних мањина путем неопходних законских промена.
Овим законом се по први пут одређује појам националне мањине као и њихово званично и правно признавање у Републици Албанији. Према датој дефиницији, националном мањином се подразумева група држављана Албаније с пребивалиштем у Албанији који имају старе и устаљене везе с албанском државом, испољавају различите културне, етничке, језичке, верске или традиционалне карактеристике с албанском државом и који се одликују вољом да их испољавају, негују и развијају заједно с њиховим идентитетом. По овој дефиницији и на основу последњих резултата из пописа становништва , признају се следеће националне мањине: Грци, Македонци, Срби, Бошњаци, Власи, Црногорци, Египћани, Роми и Бугари.
Закон предвиђа право сваког грађанина да се изјашњава као припадник једне националне мањине, обавезу државих органа за прикупљање података о националној припадности грађана на основу слободног самоизјашњавања лица и забрану од дискриминације и асимилације без своје воље. Такође, закон предвиђа да државни органи предузимају мере за очување културе, обичаја и језика националних мањина. С друге стране, закон одређује право националних мањина да, у административним јединицама где живе у значајном броју или традиционално, уче матерњи језик. Критеријуми за отварањање разреда, одржавање наставе као и они везани за број ђака по разреду, одредиће се одлуком Савета Министара на предлог надлежног министра.
Између осталог, националне мањине имају право да оснују своје писане, електронске и визуелне медије, али и да буду заступљене путем програма на њиховом језику и актуелностима у једном од канала државне телевизије. Закон такође предвиђа право да мањине користе и свој језик у комуникацији с државним органима и приликом постављања топографских табла и натписа у тим јединицама локалне самоуправе где њихов број заузима 20% од укупног становништва.
Поред датих права, закон одређује да Република Албанија може склопити међународне споразуме с другим државама ради реципрочне заштите припадника националних мањина.
Овим законом се оснива и Комитет за Националне Мањине где ће се свака од признатих мањина заступати једним чланом, које бира Председник Владе на предло респективних организација националних мањина. Комитет ће и даље имати посматрачку и саветодавну улогу али ће управљати и Фондом за Националне Мањине који се овим законом оснује ради подршке иницијатива и пројеката намењених заштити права националних мањина као и очувању и промоцији њиховог националног, културног, језичког и верског идентитета.

No comments yet

Comments are closed

Copyright (C) 2014, Shoqata Identitet | Faqe Interneti nga Interweb.al sh.p.k