Нацрт Закона о националним мањина достављен на мишљење мањинама

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Министарство Иностраних Послова Републике Албаније је у оквиру рада међуинституционалне групе о националним мањинама издало почетну варијанту нацрта Закона о Националним Мањинама у Републици Албанији и доставило га на мишљење свим удружењима националних мањина у Албанији. Као рок за давање мишљења и сугестија је дат 28 Децембар.
О томе су скоро сва удружења националних мањина су процениле да је рок од 20 дана прекратак за израду валидних и свеобухватних сугестија о изменама и допунама овог нацрта па се очекује да се рок продужава.
Истичемо да у двогодишњем раду овог тела у разматрању општих питања за мањине, организације националних мањина преко Комитета за Националне Мањине који је државни орган који заступа интересе мањина при извршим властима, издејствовале припрему и усвајање овог закона. Удружење објављује текст овог нацрта на албанском језику.
Удружења наше националне мањине у сарадњи с другим мањинама већ раде на унапређењу овог нацрта закона конкретним мерама за побољшање статуса припадника националних мањина и да ће у скоријем времену упутити их Министарству Иностраних Послова, по могућству у предвиђеном року.

Projektligji_per_Mbrojtjen_e_Pakicave_Kombetare

No comments yet

Comments are closed

Copyright (C) 2014, Shoqata Identitet | Faqe Interneti nga Interweb.al sh.p.k